WOt-rapporten

WOt-rapporten

2022

Hennekens, S.M., J. Holtland, N.M. van Rooijen, G.W.W. Wamelink & W.A. Ozinga (2022). Planten als indicatoren voor pH en GVG; Een vergelijking van het ITERATIO- en Wamelink-indicatorsysteem voor pH en GVG. WOt-rapport 140

Bouwma, I.M., J.G. Nuesink, M.C. van Riel, J.A. Veraart, J.L.M. Donders, R.M.A. Wegman, R. Pouwels (2022). De samenhang tussen de Kaderrichtlijn Water en de Vogel- en Habitatrichtlijn; Een landelijke analyse en een verdiepende studie in zes deelgebieden. WOt-rapport 139

Boer, T.A. de en F. Langers (2022). Maatschappelijk draagvlak voor natuur in 2021 en trends in het draagvlak. WOt-rapport 138

Mattijssen, T.J.M., M. Visscher, W. Ganzevoort, M. Pleijte (2022). Monitoring van burger-betrokkenheid bij natuur; Citizen science en doelgroep-panels. WOt-rapport 137

Breman B.C., W. Nieuwenhuizen, G.H.P. Dirkx, R. Pouwels, B. de Knegt, E. de Wit, H.D. Roelofsen, A. van Hinsberg, P.M. van Egmond, G.J. Maas (2022). Natuurverkenning 2050 – Scenario Natuurinclusief. WOt-rapport 136