WOt-technical reports

2019

Sanders, M.E., R.J.H.G. Henkens & D.M.E. Slijkerman
(2019). Convention on
Biological Diversity; Sixth National Report of the Kingdom of the Netherlands. WOt-technical report 156

Brouwer, F. & D.J.J. Walvoort (2019). Basisregistratie
Ondergrond (BRO) - Actualisatie bodemkaart; Herkartering van de veengebieden in
Eemland. WOt-techncial report 155

Os, J. van, L.J.J. Jeurissen en H.H. Ellen (2019).
Rekenregels pluimvee voor de Landbouwtelling; Verantwoording van het gebruik
van het Identificatie- & Registratiesysteem. WOt-technical report 154

Berg, F. van den, H. Baveco & E.L. Wipfler (2019). User manual for SAFE (Select Application date For Evaluation) to support the use of the GEM scenarios for cultivations in glasshouses; Version 1.1. WOt-technical report 153

Daamen, W.P., A.P.P.M. Clerkx & M.J. Schelhaas (2019).
Veldinstructie Zevende Nederlandse Bosinventarisatie (2017-2021); Versie 2.0. WOt-technical report 151

IJsseldijk, L.L., M.J.L. Kik, & A. Gröne (2019). Postmortaal onderzoek van bruinvissen (Phocoena phocoena) uit Nederlandse wateren, 2018. Biologische gegevens, gezondheidsstatus en doodsoorzaken. WOt-technical report 150

Bakker, G., M. Heinen, H.P.A. Gooren, W.J.M. de Groot, F.B.T. Assinck & E.W.J. Hummelink (2019). Hydrofysische gegevens van de bodem in de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en het Bodemkundig Informatie Systeem (BIS); Update 2018. WOt-technical report 149

Lagerwerf, L.A., A. Bannink, C. van Bruggen, C.M. Groenestein, J.F.M. Huijsmans, J.W.H. van der Kolk, H.H. Luesink, S.M. van der Sluis, G.L. Velthof & J. Vonk (2019). Methodology for estimating emissions from agriculture in the Netherlands. Calculations of CH4, NH3, N2O, NOx, NMVOC, PM10, PM2.5 and CO2 with the National Emission Model for Agriculture (NEMA) – update 2019. WOt-technical report 148

Bruggen, C. van, A. Bannink, C.M. Groenestein, J.F.M.
Huijsmans, L.A. Lagerwerf, H.H. Luesink, S.M. van der Sluis, G.L. Velthof & J. Vonk (2019). Emissies naar lucht uit de landbouw in 2017. Berekeningen met het model NEMA. WOt-technical report 147

Arets, E.J.M.M., J.W.H van der Kolk, G.M. Hengeveld, J.P. Lesschen, H. Kramer, P.J. Kuikman & M.J. Schelhaas (2019). Greenhouse gas reporting of the LULUCF sector in the Netherlands. Methodological background, update 2019. WOt-technical report 146