WOt-technical reports

2022

Meeuwsen, H.A.M. & G.W.W. Wamelink (2022). Neerschaling beheertypenkaarten; Methode zoals gebruikt bij ex-anteanalyse Natuurpact. WOT-technical report 222

Schalkwijk, L. van, M.J.L. Kik, A. Gröne & L.L. IJsseldijk (2022). Postmortaal onderzoek van bruinvissen (Phocoena phocoena) uit Nederlandse wateren, 2021; Biologische gegevens, gezondheidsstatus en doodsoorzaken. WOT-technical report 218

Arets, E.J.M.M., S.A. van Baren, H. Kramer, J.P. Lesschen & M.J. Schelhaas (2022). Greenhouse gas reporting of the LULUCF sector in the Netherlands; Methodological background, update 2022. WOt-technical report 217

Bakker, G. (2022). Hydrofysische gegevens van de bodem; Uitbreiding gegevens in 2021 en overdracht naar de Basisregistratie Ondergrond. WOt-technical report 216

Chouchane H., A. Jellema, N.B.P. Polman, P.C. Roebeling (2022). Scoping study on the ability of circular economy to enhance biodiversity; Identifying knowledge gaps and research questions. WOt-technical report 215

Sanders, M.E., G.W.W. Wamelink, R. Jochem, H.A.M. Meeuwsen, D.J.J. Walvoort, R.M.A. Wegman, R.J.H.G. Henkens (2022). Milieucondities en ruimtelijke samenhang natuurgebieden; Technische achtergronden indicatoren digitale Balans van de Leefomgeving 2020. WOt-technical report 214

During, R., R.I. van Dam, J.L.M. Donders, J.Y. Frissel, K. van Assche (2022). Veerkracht in de relatie mens-natuur; De cursus omgaan met tegenslag gaat morgenavond wederom niet door (Herman Finkers). WOt-technical report 213

Schöll, L. van, R. Postma, P.A.I. Ehlert, L. Veenemans, D.W. Bussink (2022). Opties voor opname van plant-biostimulanten in de Nederlandse Meststoffenwet; WP-2 Implementatie van VO-EU 2019/1009 in de Meststoffenwet. WOt-technical report 208