WOt-werkdocumenten 2005

Bont, C.J.A. de, M. Boekhoff, W.A. Rienks, A. Smit & A.E.G. Tonneijck (2005). Impact van verschillende wereldbeelden op de landbouw in Nederland. Achtergronddocument bij ‘Verkenning Duurzame Landbouw’, WOt-werkdocument 19

Gerritsen, A.L., J. Kruit & W. Kuindersma (2005). Ontwikkelen met kwaliteit. Een verkenning van evaluatiecriteria, WOt-werkdocument 18

Vreke, J., R.I. van Dam & F.J.P. van den Bosch (2005). De plaats van natuur in beleidsprocessen. Casus: Besluitvormingsproces POL-aanvulling Bedrijventerrein Zuid-Limburg, WOt-werkdocument 17

Melman, Th.C.P., R.G. Groeneveld, R.A.M. Schrijver & H.P.J. Huiskes (2005). Ontwikkeling economisch-ecologisch optimaliseringmodel natuurbeheer in combinatie met agrarische bedrijfsvoering. Studie in het licht van LNV-beleidsombuiging “van verwerving naar beheer”, WOt-werkdocument 16

Hinssen, P.J.W. (2005). Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. Werkplan 2006, WOt-werkdocument 15

Verdonschot, P.F.M., C.H.M. Evers, R.C. Nijboer & K. Didderen (2005). Graadmeters aquatische natuur. Fase 1: Vergelijking van de graadmeter Natuurwaarde met de Natuurdoeltypen en KRW-maatlatten, WOt-werkdocument 14

Sanders, M.E. & G.W. Lammers (2005). Lokaliseren kansen en knelpunten van de Ecologische Hoofdstructuur – met informatie van de terreinbeheerders, WOt-werkdocument 13

Velthof, G.L. (samenstelling) (2005). Commissie van Deskundigen Meststoffenwet. Taken en werkwijze, WOt-werkdocument 12

Programma Commissie Natuur (2005). Onderbouwend Onderzoek voor de Natuurplanbureau-functie van het MNP; Thema’s en onderzoeksvragen 2006, WOt-werkdocument 11

Straalen, F.M. van (2005). Lijnvormige beplanting Groene Woud. Een studie naar het verdwijnen van lanen en perceelsrandbegroeiing in de Meierij, WOt-werkdocument 10

Ottens, H.F.L & H.J.A.M. Staats (2005). BelevingsGIS (versie2). Auditverslag, WOt-werkdocument 9

Dijkstra, H. (2005). Monitoring en Evaluatie Agenda Vitaal Platteland; inventarisatie aanbod monitoringsystemen, WOt-werkdocument 8

Oenema, O. (2005). How to manage changes in rural areas in desired directions?, WOt-werkdocument 7

Mol-Dijkstra, J.P. Ontwikkeling en beheer van SMART2-SUMO (2005). Ontwikkelings- en beheersplan en versiebeheerprotocol, WOt-werkdocument 6

Goossen, C.M. & S. de Vries (2005). Beschrijving recreatie-indicatoren voor de Monitoring en Evaluatie Agenda Vitaal Platteland (ME AVP), WOt-werkdocument 5

Jansen, M.J.W. (2005). ASSA: Algorithms for Stochastic Sensitivity Analysis. Manual for version 1.0, WOt-werkdocument  4

Sollart, K.M. (2005). Recreatie: Kennis en datavoorziening voor MNP-producten. Discussienotitie, WOt-werkdocument 3

Hinssen, P.J.W. (2005). Strategisch Plan van de Unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, 2005 – 2009, WOt-werkdocument 2

Eimers, J.W. (Samenstelling) (2005). Projectverslagen 2004, WOt-werkdocument 1