Nieuws

Alle bodeminformatie bij elkaar op vernieuwde website bodemdata.nl

Gepubliceerd op
26 november 2021

In het Bodem Informatiesysteem (BIS) verzamelt Wageningen Environmental Research (WENR) bodemdata van Nederland. Deze informatie is te vinden op de recent vernieuwde site www.bodemdata.nl. De bodeminformatie die voldoet aan de standaarden van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) wordt ook via de uitgiften kanalen van de BRO, het BRO-loket en PDOK, beschikbaar gesteld.

Alle bodeminformatie bij elkaar

De website www.bodemdata.nl is dit jaar vernieuwd. Naast een nieuw uiterlijk, is alle bodeminformatie van WENR bij elkaar gezet. Zo kunt u afzonderlijke boorprofielen bekijken en de basiskaarten bodemkaart en geomorfologische kaart raadplegen. Ook zijn er thematische kaarten, gebaseerd op onze bodeminformatie en basiskaarten, zoals de veendiktekaart te vinden op de site. Op de vernieuwde site zijn tot slot ook voorbeelden van gebruik van bodeminformatie te vinden. We blijven www.bodemdata.nl vernieuwen. Binnenkort komen de kaarten behorende bij het grondwaterspiegeldieptemodel beschikbaar. Daarna staat de uitbreiding van de thematische kaarten en gebruiksvoorbeelden op de planning.

Lancering website

Op woensdag 9 november jl heeft Joop Okx, voormalig programmaleider BRO bij WENR, tijdens zijn afscheid met een symbolische druk op de knop de vernieuwde website bodemdata.nl officieel gelanceerd. De vernieuwde site is nu voor iedereen beschikbaar, dus neem een kijkje op: http://www.bodemdata.nl.