Studiemiddag ‘Kennis voor een betere implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland’


Hoe borgen we de verbinding tussen natuur, maatschappij en economie?

Datum : 26 september van 12.00 tot 17.15 uur

Locatie: Gebouw GAIA en Lumen, Campus Wageningen.

Aanmelden: U kunt zich niet meer aanmelden voor de Studiemiddag.

Mede naar aanleiding van de Europese Fitness Check en het daaruit volgende Actieplan om de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn te verbeteren, organiseren het ministerie van LNV, provincies en Wageningen Environmental Research een kennismiddag. De richtlijnen zijn door de EC Fit for Purpose bevonden, maar geconcludeerd is dat de implementatie van de richtlijnen kan worden verbeterd. Hiertoe is een Actieplan opgesteld. Het verbeteren van kennis en de toepassing van aanwezige kennis is een van de acties uit het Actieplan.

Tijdens deze middag willen we terugblikken op de implementatie van de Vogel- en de Habitatrichtlijn in Nederland, specifiek op het beheerplanproces, de programmatische aanpak (tot nu toe op stikstof gericht) en de handhaving, toetsing en vergunningverlening van de Wet natuurbescherming (dit wat betreft de artikelen gerelateerd aan de richtlijnen). Dit hebben we georganiseerd in drie parallelle sessies, waarbij een korte aftrap gegeven wordt door deskundigen gevolgd door een discussie tussen de deelnemers. De rode draad in deze discussie is de borging van de verbinding van natuur, maatschappij en economie aangezien dit door het Rijk en de provincies als een randvoorwaarde wordt gezien voor een succesvolle implementatie van de richtlijnen. Het doel van de discussie is om de hiaten in kennis te identificeren op basis waarvan een gemeenschappelijke onderzoekagenda kan worden opgesteld en/of op basis waarvan gericht onderzoek kan worden uitgezet om de kennis voor de implementatie van de richtlijnen te vergroten.