Workshop Natuurverkenning 2050 - Natuurinclusief scenario: concept-resultaten van modelanalyses

We nodigen je graag uit voor de 2e workshop Natuurverkenning 2050 – natuurinclusief scenario. In deze workshop bieden we weer een sneak preview. Deze keer van de concept-resultaten van de modelanalyses van het natuurinclusieve scenario van de Natuurverkenning 2050 (ook wel bekend als Breder Doelbereik-scenario).

We hopen je op donderdag 16 september online te mogen verwelkomen. Na aanmelding ontvang je in september de Zoom-link naar de bijeenkomst.

Online registreren voor het event.

De workshop is een vervolg op de workshop die we op 4 maart hielden. In die workshop wisselden we van gedachten over de denklijn van het scenario en de uitwerking daarvan in kaarten. Met de input die we daarbij ophaalden, hebben we de kaarten afgerond en zijn we aan de slag gegaan met de modelanalyses.

De concept-resultaten geven een beeld van wat dit scenario kan betekenen voor de realisatie van natuurdoelen én het aanbod van ecosysteemdiensten. Ze geven daarmee een beeld van de potenties van een natuurinclusieve toekomst van Nederland. Maar ook van de dilemma’s die een natuurinclusieve koers met zich meebrengt.

Potenties en dillema’s zullen centraal staan in de boodschappen die we op basis van de uitkomsten van ons werk zullen formuleren. We hopen daarmee de discussie over het natuurbeleid en de transitie naar een natuurinclusieve samenleving te voeden. We zijn dan ook benieuwd naar je suggesties over hoe we de bruikbaarheid van onze bevindingen kunnen vergroten.