Project

AquaVlan

Kweek van vis, schelpdieren en zilte groenten

Dit Interreg-project legt de fundamenten van een economisch, sociaal en ecologisch duurzame aquacultuursector binnen de grensregio Vlaanderen en Nederland. Diverse partners werken samen rond de kweek van vis, schelpdieren en zilte groenten. Hierbij is kennisoverdracht tussen kennisinstellingen, onderwijsinstelling en bedrijfsleven een cruciaal aandachtspunt.