Precision Agriculture

Bij precisielandbouw wordt het juiste gedaan in de juiste hoeveelheid, op het juiste moment en op de juiste plaats. Zo kunnen landbouwbedrijven meer produceren met minder kosten. De ontwikkeling van precisielandbouw wordt ondersteund door digitalisering van de landbouw, waardoor onmisbare technologieën zoals satellietnavigatiesystemen, aardobservatie, sensoren, robotica, gegevensverzameling en (big) datawetenschap beschikbaar komen.

Precision Agriculture: inleiding

Precisielandbouw wordt ook beschouwd als middel voor het verwezenlijken van maatschappelijke en milieudoelstellingen. Met onze expertise op het gebied van productiesystemen en -technieken, bodem, water, klimaat, ecosystemen en geospatiale en datatechnologieën kan de landbouw efficiënt gebruikmaken van hulpbronnen, de voedselzekerheid en -veiligheid verbeteren en de ecologische voetafdruk, het energieverbruik en de emissies verminderen. Voedselketens worden transparanter en klimaatslim met precisielandbouw.

Precision Agriculture-sessies

We mogen waarschijnlijk wel stellen dat de precisielandbouw in grote mate bepalend zal zijn voor de toekomst van de landbouw. Bezoek een van deze drie rondes en laat u inspireren door het toekomstperspectief van de precisielandbouw.

Let op: Ronde 1, 2 en 3 zijn elk gericht op een ander aspect van dit thema. Kies de ronde die u het interessantst vindt of bezoek het programma Precision Agriculture vaker dan één keer.

Ronde 1 (11.00-12.15): Environment - Nature-inclusive
Plenaire presentatie met twee inspirerende toespraken van prof. Oene Oenema (onderzoeker aan de WUR) en een externe spreker. Daarna zijn er twee pitchdeck-presentaties, en vervolgens hebt u de gelegenheid om diverse demonstraties te bezoeken van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw, zoals: drones, satellietgegevens, bodemleven, bodemmuseum.

Ronde 2 (13.45-15.00): Plant
Plenaire presentatie met twee inspirerende toespraken van Corné Kempenaar (senior-onderzoeker, WUR) en Jan Kiers (projectmanager Smart Farming , Agrifirm). Daarna zijn er twee pitchdeck-presentaties, en vervolgens hebt u de gelegenheid om diverse demonstraties te bezoeken van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw, zoals: visuele technologie voor ziektedetectie in gewassen, kleine robots, precisietoepassing, dataplatform Akkerweb en de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL).

Ronde 3 (15.30-16.45): Livestock
Plenaire presentatie met twee inspirerende toespraken van een WUR-onderzoeker en Lely. Vervolgens hebt u de gelegenheid om diverse demonstraties te bezoeken van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw, zoals de eierraaprobot en geofencing.