Achtergrond Wageningen University & Research

9 maart 2018 is een belangrijk markeerpunt voor onze organisatie en haar directe omgeving. Een van de doelen van 100 years WUR is verleden, heden en toekomst bij elkaar te brengen en dit op diverse manieren te laten zien. Wat heeft 100 jaar Wageningen University betekend, hoe uniek is de kennis van onze organisatie en hoe belangrijk is ons bestaan voor belangrijke mondiale vraagstukken in de toekomst. We vieren met heel Wageningen University & Research 100 years WUR.

Daarmee is 100 years WUR niet alleen een eenmalige viering van ons bestaan, maar ook een nieuw begin. De aanloop naar 100 years WUR willen we gebruiken voor het leggen van nieuwe verbindingen, ook buiten de “Wageningen University & Research domeinen”, en het aangaan van nieuwe relaties, lokaal, regionaal, nationaal en ook internationaal. Dat betekent dat we nog nadrukkelijker willen verbinden met onze huidige contacten zoals gemeente, provincie, ministerie, ambassadors en (internationale) alumni en deze contacten hierbij zullen betrekken. Dat begint vandaag al en het strategisch plan is het fundament daaronder. De eerste resultaten van die initiatieven zijn een mooie insteek voor de viering van 'onze eeuw'.  

Dit willen we ook laten weerspiegelen in het type activiteiten die we willen organiseren. Naast activiteiten zoals een alumni-terugkomdag, een groot feest met medewerkers, studenten en een historische terugblik willen we zeker ook de nadruk leggen op de kruisbestuiving met andere inhoudelijke disciplines, maar ook met kunst, cultuur, social media en sport.