Praktische informatie

Op deze pagina vind je praktische informatie over het festival.

Kinderactiviteiten

Tussen 15:00 en 18:00 zijn er op het festival tal van activiteiten die geschikt zijn voor kinderen. Deze activiteiten worden begeleid maar er is ouderlijk toezicht noodzakelijk voor de kinderen. Dit wordt niet gedaan vanuit de festivalorganisatie en is de verantwoordelijkheid van de ouder / begeleider.

Vervoer en parkeren

Het festival is op Wageningen Campus. De locaties waarop je je fiets of auto kan parkeren zijn deze dag gewijzigd. Je kunt je fiets kwijt op de parkeerplaats tussen Campus Plaza en Plus Ultra en je auto bij Lumen, Gaia en Radix. Er zijn verkeersregelaars aanwezig die je de weg wijzen naar een parkeerplek. Met het openbaar vervoer is de campus normaal bereikbaar. Kijk voor de actuele vertrektijden op 9292.nl

Betalen

Op het #WUR100FEST kan alleen met pin betaald worden.

Toiletten

In Forum kun je op begane grond en in de kelder gebruik maken van de toiletten. Hier is ook een invalidetoilet aanwezig. Hiervoor moet je je even melden bij de receptie.

In Orion kun je op de begane grond gebruik van de toiletten. Naast de receptie is ook een invalidetoiletten.

Op het buitenterrein zullen 2 toiletwagens staat, in de buurt van Atlas.

EHBO

Op het festival lopen EHBO’ers rond. Heb je hulp nodig? Spreek dan een #WUR100FEST medewerker (herkenbaar aan een T-shirt met CREW erop) of een beveiliger aan. Zij kunnen een EHBO’er oproepen. Naast de receptie in Orion is een EHBO-post en op de begane grond in Forum.

Festivalregels

Om er zeker van te zijn dat #WUR100FEST voor iedereen een feest is, de campus na het festival nog net zo mooi is als ervoor en iedereen veilig is voor, tijdens en na het festival, hebben we wat spelregels opgesteld:

 • Bij het betreden van het festivalterrein ga je akkoord met de volgende regels.
 • In het kader van duurzaamheid werken we met hardplastic drinkbekers. Deze worden na het festival elders hergebruikt. Het is daarom niet toegestaan om met drinkbekers het festivalterrein te verlaten. Op het terrein staan op verschillende plaatsen kliko’s om de bekers in te zamelen.
 • We verzoeken je je afval te scheiden en te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • #WUR100FEST begint om 15:00 uur en duurt tot 0:00 uur. We verzoeken alle bezoekers om het terrein daarna zo snel mogelijk te verlaten en indien gewenst het feest voort te zetten in de stad. Wij kunnen dan beginnen met opruimen.
 • Gevonden voorwerpen worden verzameld bij de receptie van Orion. Kom je er pas de dag na het festival achter dat je iets bent kwijt geraakt, mail dan naar festival.100years@wur.nl.
 • Het is het niet toegestaan om glas, blik en eigen consumpties mee te nemen naar #WUR100FEST.
 • Roken op het festival is alleen toegestaan in de openlucht. In gebouwen, tenten en/of onder overkappingen mag niet worden gerookt.
 • Open vuur is ten strengste verboden op het festivalterrein.
 • Crowdsurfen is niet toegestaan.
 • Tijdens #WUR100FEST worden foto’s en video-opnamen gemaakt die achteraf via de website van Wageningen University & Research en haar Social media kanalen (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter en YouTube) kunnen worden verspreid. Door je aanwezigheid geef je toestemming voor het gebruik van deze foto’s en video’s.
 • Aanwijzingen van de organisatie en ordedienst moet je altijd opvolgen. Bij ongewenst gedrag kan het zijn dat de toegang tot het terrein je wordt ontzegd.
 • Het is voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of te consumeren. Bij de verschillende drankverkooppunten kun je alleen alcoholische drank kopen met een polsbandje. Op het terrein kun je op verschillende plekken een bandje halen, op vertoon van een geldig ID-bewijs. Bezoekers jonger dan 18 jaar ontvangen een afwijkend polsbandje waarmee geen alcohol kan worden besteld. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Na een eerste waarschuwing volgt bij een tweede overtreding verwijdering van het terrein. Op verzoek van het festival personeel, security of andere bevoegden dient een ID-bewijs getoond te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld.
 • Het is verboden om illegale middelen zoals drugs of andere geestverruimende middelen bij je te hebben of te verhandelen. Het is tevens niet toegestaan om onder invloed te zijn van drugs of andere geestverruimende middelen.
 • WUR kan een bezoeker te allen tijde de toegang tot het festival te ontzeggen als sprake is van soft- of harddrugsgebruik (WUR hanteert een “zero tolerance” beleid), alcoholmisbruik, veroorzaken van hinder of overlast (zoals agressie, ongewenste intimiteiten of anderszins aanstootgevend gedragen), of bij het verrichten van commerciële activiteiten.
 • Het is niet toegestaan om wapens mee te nemen naar het evenement. Voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt of om de orde te verstoren zijn tevens niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan hinderlijk en/of agressief gedrag te vertonen dat niet bijdraagt aan de feestvreugde. Na een eerste waarschuwing volgt bij een tweede overtreding verwijdering van het terrein.
 • Het bezoek van het #WUR100FEST geschiedt geheel op eigen risico.
 • De organisatie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade, letsel en/of diefstal toegebracht door derden.
 • De organisatie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor verlies/beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 • In omstandigheden waarbij deze regels geen uitsluitsel bieden is het oordeel van de organisatie leidend.