100 jaar WUR: een impactportfolio

Activiteit

100 jaar WUR: een impactportfolio

Wat heeft de WUR in haar 100-jarig bestaan bereikt? Welke producten, projecten, ideeën en onderzoeksinitiatieven hebben in Wageningen het licht gezien? Wat voor soort samenwerkingsverbanden zijn er gevormd? En het belangrijkste: wat is onze impact op de samenleving geweest? Tijdens de World Wide Wageningen-alumnidag op 23 juni 2018 wordt een portfolio gepresenteerd met het antwoord op deze vragen.

Organisator 100 years WUR
Datum

za 23 juni 2018

Er zijn enkele onderzoeksgebieden die tegelijk met de universiteit zijn ontstaan, zoals de bodem-, zuivel- en plantenwetenschappen. Andere gebieden, zoals big data en de geo-informatiewetenschappen, zijn in de afgelopen jaren opgenomen in het Wageningse portfolio. Tijdens de 100 jaar waarin de WUR bestaat, is er op veel gebieden onderzoek verricht.

De WUR heeft voor diverse gewassen nieuwe rassen ontwikkeld, zoals de Elstarappel en de Elsanta-aardbei. Samen met ander WUR-onderzoek hebben deze ontwikkelingen in de plantenveredeling geleid tot de modernisering van de landbouw in Nederland. Tegenwoordig zijn er in Nederland uitgestrekte gebieden met hightechkassen die zijn uitgerust met innovatieve teeltsubstraten en LED-lampen voor een zo groot mogelijke opbrengst en een zo efficiƫnt mogelijk gebruik van hulpbronnen. In hightechkassen wordt niet meer standaard gebruikgemaakt van gewasbeschermingsmiddelen, en er worden insecten ingezet voor de biologische bestrijding van plagen. Al deze vorderingen zijn tot stand gekomen dankzij de WUR.

WUR-onderzoek op het gebied van de dierwetenschappen heeft geleid tot de ontwikkeling van geoptimaliseerde diervoeders en nieuwe vaccins, waardoor het dierenwelzijn is verbeterd. Genetica en genomics zijn andere gebieden waarop de WUR belangrijke ontdekkingen heeft gedaan, zoals CRISPR-Cpf1 met een enorm potentieel voor gentherapie en genoombewerking, en het Milk Genomics Initiatief voor selectieve melkveefokkerij.

De WUR heeft samenwerkingsverbanden gevormd met politieke instellingen en bedrijven, met een enorme impact op de samenleving tot gevolg. Ook onderzoek naar de kustinfrastructuur, klimaatmigratie, bosbescherming, menselijke voeding, voedselveiligheid, klimaatoplossingen en baanbrekend onderzoek naar de landbouw op Mars zijn onderdeel van dit WUR Impactportfolio. De WUR heeft een gigantische en almaar toenemende impact op de maatschappij en het bedrijfsleven.

Op 23 juni 2018 wordt de portfolio gepresenteerd met het antwoord op deze vragen tijdens de World Wide Wageningen Alumni Day.