De toekomst van Global One Health

Symposium

De toekomst van Global One Health

Overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten bij mens, dier en plant zijn onlosmakelijk verbonden met het leven op aarde. En wereldwijd blijven nieuwe ziekten de kop opsteken. Omdat ziekten geen landsgrenzen kennen, zou het terugdringen van de ziektelast een wereldwijd doel moeten zijn.

Organisator Wageningen University & Research
Datum

do 5 april 2018 09:00 tot 17:00

Locatie Wageningen campus, congrestent

In onze wereld van globalisering en veranderende levensstijl spelen alle mogelijke wisselwerkingen tussen de gezondheid van mens, plant en dier, het milieu, klimaatverandering, voedselzekerheid, maatschappelijke veranderingen, economische ontwikkeling, handel etc. een rol bij het verbeteren van onze benadering van ziektepreventie. In het onderzoek Global One Health moeten meerdere onderzoeksdisciplines worden gecombineerd om te komen tot een verbetering van de gezondheid van mens, dier en plant binnen duurzame ecosystemen op wereldwijd niveau. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van geïntegreerde systemen die transnationale en wereldwijde oplossingen kunnen opleveren. Op internationaal vlak zijn tal van onderzoeksinstituten actief op het gebied van One Health of Global Health, waarbij er vaak vanuit slechts enkele van de eerdergenoemde disciplines wordt gewerkt. Dit symposium heeft tot doel een showcase te zijn van innovaties die aan de toekomstige behoeften van Global One Health tegemoet kunnen komen en de samenwerking tussen onderzoekers en de diverse stakeholders kunnen verbeteren om de gecombineerde aanpak te laten werken.

Voorlopige programma
Opening
Prof. Marten Scheffer (WUR) “Tipping points in Ecosystems and Climate” (omslagpunten in ecosystemen en klimaat)
Spreker over gezondheid bij mensen (en voedsel in relatie tot klimaat en milieu) verzorgd door UC Davis
Spreker over gezondheid bij dieren (in relatie tot klimaat en milieu) verzorgd door NAU
Spreker over gezondheid bij planten (in relatie tot klimaat en milieu) verzorgd door WUR
Discussie
Korte presentaties over het onderzoek Global One Health bij NAU, WUR en UCDavis
Interactieve discussie met publiek. Met gebruik mobiele telefoon.
Pitches door bedrijfsleven en overige stakeholders: ‘Needs Global One Health research in the near future’ (behoeften Global One Health-onderzoek in de nabije toekomst); ‘Vision on future development in Global One Health’ (visie over toekomstige ontwikkeling in Global One Health)
Interactieve discussie met publiek. Met gebruik mobiele telefoon.
Netwerkevent (drankjes en hapjes in buffetvorm), presentatie van geselecteerde abstracts op posters