Opening Maand van het Onderwijs

Activiteit

Opening Maand van het Onderwijs

In 2018 vieren we 100 jaar onderwijs in Wageningen. Een succes dat gedragen wordt door docenten, vakcoördinatoren en de studenten.

Organisator Wageningen University & Research
Datum

di 24 april 2018

De aftrap voor een maand van activiteiten rondom onderwijs is dan ook de uitreiking van de prijzen voor excellentie aan studenten van Wageningen University & Research. Tegelijk met deze uitreiking zal ook de bekendmaking plaatsvinden van de door de studenten gekozen ‘Teacher of the Year’. In 2018 worden deze prijzen voor het eerst op een gezamenlijk moment uitgereikt.

Op datzelfde moment wordt tevens bekend gemaakt welke master scripties uit het voorgaande collegejaar door de emeriti hoogleraren als beste werden beoordeeld en welke vakken het hoogste scoren bij de studenten.

Daarnaast worden tijdens deze opening The Science Behind Beer MOOC en de Wageningen Borlaug Youth Institute gelanceerd.