Taskforce Circular Economy in Food

Presentatie

Taskforce Circular Economy in Food

De gezamenlijke ambitie is om in 2030 50% minder te verspillen in de gehele voedselketen, van grond tot mond, en internationaal koploper te worden in de verwaarding van agrifood reststromen. Hiermee sluit Nederland aan bij de internationale ambities zoals opgesteld in de Sustainable Development Goals. Op 20 maart 2018 presenteert de Taskforce Circulair Economy in Food haar ambitie en agenda tegen voedselverspilling aan de wereld tijdens het Dutch Champions 12.3 event.

Organisator 100 years WUR
Datum

di 20 maart 2018

Locatie three-Sixty Veghel

De Taskforce is een initiatief van Wageningen University & Research, in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Alliantie Verduurzaming Voedsel. Samen met haar leden werkt de taskforce aan het tegengaan van voedselverspilling.

Deelname aan het evenement is enkel mogelijk op uitnodiging.