dr. IJ.J.H. (Tijs) Breukink, lid raad van bestuur

Hoofdfunctie

Dr. Tijs Breukink is in 2005 benoemd tot lid van de raad van bestuur van Wageningen University & Research en is per oktober 2013 voor de tweede keer herbenoemd in deze functie.

Werkzaamheden bij Wageningen University & Research

Onder leiding van Tijs Breukink is de bedrijfsvoering van Wageningen University & Research verder geprofessionaliseerd. Dit behelst onder meer het doorontwikkelen van de planning- en controlcyclus en het risk management, maar ook het realiseren van een modern HRM-beleid. Ook heeft hij gewerkt aan het innoveren van de informatievoorziening, o.m. door vele kwetsbare maatwerkoplossingen te vervangen door standaardsystemen.

In de afgelopen jaren is de bedrijfsvoering van Wageningen University & Research sterk verduurzaamd, resulterend in de toekenning van de SustainaBul Award. Daarmee is Wageningen University de duurzaamste in de ranglijst van Nederlandse universiteiten.

Daarnaast heeft Breukink een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van Wageningen Campus - met tientallen gebouwen, faciliteiten en voorzieningen. Partners als FrieslandCampina, het NIOO en STOAS hebben zich ook op de campus gevestigd, terwijl Unilever heeft aangekondigd er zich te zullen vestigen.

Huidige nevenfuncties

Tijs Breukink is lid van het algemeen bestuur van de Stichting Surf, lid van de stuurgroep Governance & Financiën van de VSNU. Hij is tevens lid stuurgroep World Food Center, lid van het Gelders Strategisch Innovatie Beraad, lid van de Kerngroep Food Valley, lid van Comité van Toezicht Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland, en van de Adviesraad DUWO. Daarnaast is Tijs Breukink lid van de raad van commissarissen van afvalstoffenverwerker ROVA in Zwolle.

Universitaire graden en professionele activiteiten

Tijs Breukink behaalde in 1987 zijn Doctoraal Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en in 1992 zijn Doctoraat Bedrijfseconomie aan de Katholieke Universiteit Brabant.

Hij werkte van 1987 tot 1993 als Business Analyst, Corporate Planner en manager Productiebesturing bij DAF Trucks.

Van 1993 tot 1995 was hij werkzaam als Management Consultant bij PricewaterhouseCoopers

Vervolgens werkte hij van 1995 tot 1998 in de functie van Corporate Controller bij Koninklijke Ten Cate.

Van 1998 tot 2002 werkte hij voor ARCADIS Nederland als Manager Finance en van 2002 tot halverwege 2005 als Financieel Directeur.