Arthur Mol vicevoorzitter raad van besuur Wageningen UR

prof.dr. A.P.J. (Arthur) Mol, vicevoorzitter raad van bestuur, rector magnificus Wageningen University

Hoofdfunctie

Prof.dr. Arthur P.J. Mol is sinds 1 juni 2015 rector magnificus van Wageningen University en vicevoorzitter van de raad van bestuur van Wageningen University & Research.

Werkzaamheden bij Wageningen University & Research

De milieukundige/socioloog Mol is sinds 2000 leerstoelhouder Milieubeleid. Van 2009 tot 2014 was hij directeur van de Wageningen School of Social Sciences en tevens lid van het college voor promoties. Zijn belangrijkste onderzoeksthema’s zijn globalisering, sociale theorie en milieuvraagstukken, ecologische modernisering, duurzame productie en consumptie, sturing door informatie en stedelijk milieubeleid. Zijn onderzoek strekt zich uit over verschillende continenten.

Huidige nevenfuncties

 • Member Scientific Advisory Committee AMS - Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions
  jul 2015 - Nu
  On behalf of WUR
 • Editor - Edward Elgar
  jan 2012 - Nu
  New Horizons in Environmental Politics book series
 • Rectorencollege Nederlandse Universiteiten - VSNU
  jun 2015 - Nu
 • Advisory Board Sustainable places research institute - Cardiff University
  jan 2010 - jul 2020
 • Scientific Advisory Board Global governance program - Leuven University
  jan 2010 - jan 2018
  Program of the Centre for Global Governance Studies, University of Leuven
 • Board member - Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen
  jul 2015 - Nu
 • Member Supervisory Board - Wetsus
  jul 2015 - Nu
 • Board member Research committee Environment & Society - International Sociological Association
  jul 1998 - Nu
 • Board Member - The Sustainability Consortium
  jul 2015 - Nu
  On behalf of WUR
 • Lid Commissie Onderzoek en Valorisatie - VSNU
  jul 2015 - Nu
  On behalf of WUR
 • Member High Level Panel of Experts on Food Security and Nutr - FAO, UN Committee on World Food Security
  jul 2012 - Nu
 • Member Scientific Advisory Committee AMS - Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions
  jul 2015 - Nu
  On behalf of WUR
 • Board Member - Agri Food Capital
  jun 2016 - Nu
  Board Member of Agri Food Capital in the Province of Noord Brabant, the Netherlands
 • Begeleidingscommisie PBL - Planbureau voor de Leefomgeving
  jul 2016 - Nu
  lid Begeleidingscommissie PBL

Voormalige wetenschappelijke, adviserende en professionele activiteiten

Arthur Mol studeerde in Wageningen Milieuhygiëne (1985) en promoveerde in 1995 in de  Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Van 2009 tot 2013 was hij hoogleraar Environmental Policy aan de School of Environment and Natural Resources van Renmin University in China. Hij was eveneens hoogleraar aan de Tsinghua University in Bejing (2013-2015), aan de National University of Malaysia (2014-2015) en aan de Chiba University in Tokio in Japan (2009-2014).

Arthur Mol is sinds 2006 bestuurslid van de International Sociological Association RC24 Environment and Society en sinds 2010 bestuurslid van de Sustainable Places Research Institute van de Cardiff University in Groot Brittannië en lid van de High Level Panel of Experts (HLPE) van de UN Commissie voor World Food Security (CFS).

Sinds 2013 is Arthur Mol lid van het China comité van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en van 2010 tot 2017 is hij lid van de Scientific Advisory Board of the Global Governance and Democratic Government program bij de Catholic University of Leuven Centre for Global Governance Studies in België.

Daarnaast was hij van 2009 tot 2013 lid van de stuurgroep Sustainable Development Knowledge Partnership van de UN Commissie voor Sustainable Development in New York.

Van 2013 tot 2015 tenslotte was Arthur Mol de vertegenwoordiger van Wageningen University & Research bij de Netherlands Deans of Social Sciences en van 2014 tot 2015 bestuurslid van het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS).

Publicaties

Arthur Mol is (mede-)auteur van 24 boeken en van 14 themanummers van internationale wetenschappelijke tijdschriften, van 187 wetenschappelijke gerefereerde artikelen en 90 wetenschappelijke hoofdstukken in boeken.

Hij heeft een H-index van 21 bij Web of Science, 24 bij Scopus en 43 bij Google Scholar. Hij heeft 48 PhD’s begeleid en er zijn momenteel 22 in voorbereiding.

De Wageningen University & Research Library heeft een overzicht van alle stukken die prof. Mol tijdens zijn loopbaan bij Wageningen University & Research heeft gepubliceerd:

Eerbewijzen / Prijzen

 • Geselecteerd als een van de 200 vooraanstaande Nederlandse wetenschappers in de “Cream of Science” list, van de KNAW, 2005
 • Frederik H. Buttel Award, International Sociological Association, 2010
 • Award for distinguished scholarship of the American Sociological Association, Environment and Technology section, 2010
 • Vinus Zacheriasse Award voor de beste Social Science publicatie in 2010 voor: L. Zhong and A.P.J. Mol, (2010), Water price reforms in China: Policy-making and Implementation, Water Resources Management 24, pp.377-396