Medezeggenschap: WUR-Council

De studentenraad (SR), gezamenlijke vergadering (GV) en centrale ondernemingsraad (COR) vormen de centrale medezeggenschap van Wageningen University & Research. COR en GV vormen samen de WUR Council. Daarnaast zijn er de lokale ondernemingsraden. Hun doel is het behartigen van de belangen van alle studenten en medewerkers. Daarvoor is het van belang dat we elkaar zo goed mogelijk informeren over wat er speelt.

Voor de meeste mensen is de centrale medezeggenschap van Wageningen University & Research misschien erg ver van hun bed, maar uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel, samen zorgen dat iedereen optimaal zijn of haar talent kan ontwikkelen, voor het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Centrale Medezeggenschap

Wageningen University & Research is een samenwerking van Wageningen University (WU) en de Stichting Wageningen Research (WR). Dat zie je terug in de centrale medezeggenschap. De basis daarvan is de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). 

In de SR beslissen studenten van WU over onderwijs. De GV bestaat uit studenten uit de SR en medewerkers van WU; samen beslissen zij over onderwijs en onderzoek. Medewerkers van WU vormen samen met medewerkers van WR de COR en beslissen daar over WR en overige thema’s van WU. In de praktijk vergaderen GV en COR altijd samen in de WUR Council (WUR-C).

Leden van de SR worden gekozen door studenten van WU. Twee leden van de GV worden direct gekozen door medewerkers van WU. Bovendien worden twee promovendi in de GV gekozen door promovendi aan WU. De overige leden van COR en GV worden afgevaardigd uit de lokale ondernemingsraden.

Lokale Medezeggenschap

Wageningen University & Research kent verschillende onderdelen, zoals de kenniseenheden, met een eigen ondernemingsraad (OR). De lokale OR-en overleggen met hun eigen directie en beslissen op basis van de WOR over hun eigen onderdeel. Leden van de lokale OR-en worden gekozen door medewerkers van de onderdelen. Als je als medewerker problemen hebt die je niet in je directe omgeving kunt oplossen, dan kan je daarmee altijd terecht bij iemand uit je lokale OR. De lokale OR-en hebben contact met de WUR-C via hun vertegenwoordigers en overleg tussen de besturen van de lokale OR-en de WUR-C.

Video's

In de rechterkolom kun je vier filmpjes bekijken over de speerpunten van de WUR-Council van afgelopen jaar. Elk filmpje behandelt één speerpunt.

Als je vragen of opmerkingen hebt, mail dan naar WUR.Council@wur.nl of neem contact op met de contactpersoon van deze pagina.