Domein

Vanuit onze missie richten wij ons op het domein voedsel en leefomgeving.

In dat domein onderscheiden we drie samenhangende kerngebieden, die elkaar deels overlappen: Society and well-being, Food, feed and biobased  production en Natural resources  and living environment.

De grenzen van de kerngebieden zijn niet scherp te trekken. Het onderscheid dient dan ook vooral om een nadere beschrijving van ons werkterrein te kunnen geven. We kijken juist naar de samenhang en overlap tussen de kerngebieden. In die overlap worden veel nieuwe inzichten en toepassingen ontdekt. Om aan de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken bij te kunnen dragen is bovendien een integrale benadering nodig.

De 3 kerngebieden binnen ons domein:

Food, feed and biobased production


1-Domein-gezondh-leefst-levensomst_530-x-330.gif

Het kerngebied Food, feed and biobased production omvat de duurzame productie en verwerking van voedsel, diervoeding en biobased producten, internationale voedselketens en netwerken, voedselveiligheid en gezondheidsaspecten van voeding.

Natural resources and living environment

1-Domein-voeding-voedselprod_H530x330.gif

Het kerngebied Natural resources and living environment betreft natuur, landschap, landinrichting, het beheer van water, zee en natuurlijke rijkdommen en biodiversiteit.

Society and well-being1-Domein-leefomgeving_H-530-330.gif

Het kerngebied Society and well-being gaat over gedrag van de mens als het gaat om voeding en leefomgeving, leefstijl, percepties maar ook over instituties, governance, markt en ketens en sociale innovaties.