Bedrijfsvoering

Wageningen University & Research is voorloper in duurzame bedrijfsvoering.

Dit betekent dat duurzaamheid integraal wordt opgepakt en uitgedragen naar buiten. Duurzaamheid is een vanzelfsprekend onderdeel van de besluitvorming. De ambitie is om nog sterker een maatschappelijk verantwoorde organisatie te zijn.

Het pad van duurzaamheid

WUR steekt veel energie in het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Dit is te merken in de dagelijkse praktijk: Wageningen Campus is ecologisch en groen, met duurzame gebouwen en faciliteiten. De laatste jaren is het energie- en watergebruik flink gereduceerd, is het gebruik van hernieuwbare energie toegenomen en wordt afval zo veel mogelijk gescheiden ingezameld. Bij inkoop en aanbestedingen is maatschappelijk verantwoord inkopen het uitgangspunt. Ook helpt Green Office Wageningen als een katalysator om studenten en medewerkers te betrekken bij duurzame initiatieven.

De jaarlijks berekende CO2 footprint geeft inzicht in de impact van WUR’s bedrijfsvoering op milieu en klimaat, waardoor WUR gerichte maatregelen kan nemen om die impact zo klein mogelijk te houden. De resultaten van de duurzame bedrijfsvoering zijn af te lezen aan de hoge scores in benchmarks, zoals SustainaBul, GreenMetric en de Transparantiebenchmark.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO)

Het past bij onze organisatie en ons domein dat we groot belang hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De kern van onze MVO-strategie is het in balans houden van wetenschappelijke, maatschappelijke en economische belangen bij alles wat we doen. Deze verantwoordelijkheid beperkt zich niet tot onze eigen activiteiten. Over MVO wordt gerapporteerd in het Jaarverslag, volgens het Global Reporting Initiative (GRI).