De Medisch Ethische Toetsingscommissie van Wageningen University (METC-WU)

Op deze website vindt u informatie om u te helpen bij het voorbereiden en indienen van een onderzoeksdossier. Daarnaast vindt u hier informatie over wat er van u verwacht wordt wanneer een onderzoeksdossier positief is beoordeeld.


Nieuwsberichten:

Vanwege het besluit van de RvB van WUR om de METC-WU op te heffen neemt de METC-WU per 1 januari 2021 geen onderzoeksdossiers meer in behandeling en zijn er vanaf deze datum ook geen data voor METC-WU vergaderingen vastgesteld.
Het is op dit moment onduidelijk hoe er met onderzoeksdossiers zal worden omgegaan die nog in het beoordelingsproces zaten. Ook is het op dit moment onduidelijk hoe er wordt omgegaan met amendementen, SAE-meldingen en rapportages over lopend onderzoek, dat eerder is goedgekeurd door de METC-WU. U zult hierover worden geinformeerd door WUR.