Formulieren


Formulier Toetsingskosten

Indienen: direct bij de 1e indiening van uw onderzoeksdossier.Formulier Voortgangsrapportage

Indienen: jaarlijks, in de maand van dagtekening van het besluit.Formulier Melding Beeindiging Onderzoek

Indienen: binnen 8 weken na beeindiging van het onderzoek (einddatum = datum van de laatste meting bij de laatste proefpersoon).Formulier Eindrapportage

Indienen: binnen 1 jaar na beeindiging van het onderzoek (einddatum = datum van de laatste meting bij de laatste proefpersoon).