Tarieven

De METC-WU brengt kosten in rekening voor de toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek in de zin van de Wet Medisch-Wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). De in rekening gebrachte kosten worden geheel aangewend om alle activiteiten die verricht moeten worden in het kader van de wettelijke verplichtingen te betalen (bijvoorbeeld de werkzaamheden van de leden en het secretariaat van de commissie). De uitvoering van de regeling met betrekking tot de toetsingskosten is in handen van het College van Bestuur van Wageningen University. Het College van Bestuur heeft de volgende tarieven vastgesteld die per ingang van 1 januari 2013 gelden:


Interne tarieven
Volledig onderzoeksdossier: € 1000,-
Amendement (per stuk): € 350,-

Externe tarieven
Volledig onderzoeksdossier: € 2000,-
Amendement (per stuk): € 750,-


Onderzoek waarbij een leerstoelgroep van Wageningen University als verrichter ('sponsor') optreedt, komt in aanmerkingen voor het interne tarief. Alle overig onderzoek (inclusief onderzoek Stichting Wageningen Research) valt onder het externe tarief.


Wanneer een onderzoeksdossier tijdens het beoordelingsproces door de indiener/onderzoeker/uitvoerder/verrichter wordt ingetrokken, worden de volledige beoordelingskosten in rekening gebracht.