Missie en visie

Missie‘To explore the potential of nature to improve the quality of life.’

Dat is de missie van Wageningen University & Research. Wij zijn een kennisinstelling die binnen het domein ‘gezonde voeding en leefomgeving’ niet alleen hoogwaardige kennis ontwikkelt, maar ook helpt deze kennis overal ter wereld toe te passen. Daarom doen we wereldwijd toonaangevend fundamenteel onderzoek en hebben we een sterke positie als leverancier van toegepast wetenschappelijk onderzoek. En ten slotte leiden we de professionals op die in de nabije en verre toekomst voor doorbraken in kennis en technologie gaan zorgen.

Visie

De wereld verandert ingrijpend. De wereldbevolking groeit, terwijl de westerse wereld juist vergrijst. De druk op het landgebruik neemt toe, waardoor ecologisch minder belastende vormen van voedselproductie meer kans krijgen. Het klimaat verandert en fossiele brandstoffen worden schaarser, wat nieuwe mogelijkheden biedt om duurzame alternatieven rendabel te exploiteren. En er is een steeds grotere maatschappelijke noodzaak voor gezond, veelzijdig, voldoende en veilig voedsel.

Voor de urgente uitdagingen binnen ons domein zijn geen eendimensionale oplossingen. Daarom koesteren we de open verbindingen die er zijn tussen de natuurwetenschappelijke en sociaalwetenschappelijke disciplines binnen Wageningen University & Research. Maar we kijken ook verder dan ons eigen domein, door elders ontwikkelde kennis toe te passen op thema’s in het domein ‘gezonde voeding en leefomgeving’.

De komende jaren willen we onze leidende positie in dit domein verder uitbouwen. Dit willen we doen in nauwe samenwerking met overheid en bedrijfsleven, collega-kennisinstituten en universiteiten in binnen en buitenland. Internationaal voorop blijven lopen, samen met andere partijen geldstromen bundelen, kennis delen en duurzame oplossingen vinden voor de grote uitdagingen waar de wereld voor staat. Dat is de grenzeloze ambitie van Wageningen University & Research.

waardeketen van Wageningen UR