Strategisch Plan

Strategisch Plan

Dit Strategisch Plan is een oproep aan nieuwe en huidige partners, studenten, alumni en burgers om samen met ons het potentieel van de natuur te verkennen, meer inzicht te krijgen in de uitdagingen waarmee wij worden geconfronteerd en te discussiëren over en te navigeren tussen conflicterende belangen. We willen samen werken aan wetenschappelijk onderbouwde en sociaal inclusieve antwoorden die transities mede kunnen vormgeven. Dit Strategisch Plan is een uitnodiging om samen met ons op zoek te gaan naar antwoorden.

Mondiale uitdagingen en onze ambitie

De 21e eeuw staat in het teken van grote mondiale uitdagingen die landen en sectoren overstijgen. De mens put de natuur en de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet uit, ondervoeding blijft een wereldwijd probleem, steden raken overbevolkt en het klimaat is snel aan het veranderen.

Met kennis, onderwijs en onderzoek van het allerhoogste niveau wil WUR mondiale uitdagingen aangaan en de vereiste transities vormgeven en versnellen. Dit kunnen we niet alleen. We hebben partners nodig; zowel huidige als nieuwe partners, nationale en internationale. Tegelijkertijd richten we ons op continue interne vernieuwing, verandering en verdere ontwikkeling om onze kwaliteit, maatschappelijke impact en mondiale positie te behouden en te versterken.

Uitdagingen

Ons onderzoek

Ons onderzoek wordt gedreven door het verlangen meer inzicht te krijgen in en bij te dragen aan de uitdagingen en transities waarmee onze wereld te maken krijgt. In Wageningen houden we ons bezig met de volledige kennisketen, van nieuwsgierigheid gedreven fundamenteel onderzoek tot wetenschappelijke en opschaalbare praktische kennis om oplossingen te creëren die verschil maken.

Ons onderwijs en onze studenten

We bieden studenten en professionals de kennis en vaardigheden om belangrijke wereldwijde transities te begrijpen en te faciliteren. Studenten en professionals komen naar Wageningen University & Research om deel te nemen aan ons groeiende portfolio aan online- en on-campusprogramma's, trainingen en cursussen, die zijn gebundeld in ons ‘Education Ecosystem’. Ons onderwijsecosysteem ontwikkelt zich voortdurend door innovatie en uitbreiding van de inhoud en verschillende vormen van educatie. Hierbij blijven we onderwijs van hoge kwaliteit leveren, zetten we flexibele leertrajecten op en versterken we de diversiteit van onze studentenpopulatie.

Onze mensen, organisatie en middelen

De impact van WUR wordt tot stand gebracht door onze mensen. Zij ontwikkelen en verspreiden nieuwe kennis en innovaties, leiden studenten en professionals op en vinden antwoorden op maatschappelijke vragen. Het ondersteunend personeel zorgt ervoor dat ons onderwijs en onderzoek efficiënt verlopen. Ons beleid, onze organisatie en onze middelen maken het uitstekende werk van onze staf en hun samenwerking met collega's, studenten, partners en de bredere samenleving mogelijk. Samen zijn wij OneWageningen en maximaliseren we de synergie tussen WU en WR door de flexibiliteit en mobiliteit te vergroten tussen en binnen de twee instituten om effectieve en diverse teams te vormen die onze collectieve impact en kwaliteit een impuls geven.

Impact: onze maatschappelijke waarde

Sinds onze oprichting een eeuw geleden zijn onze drijfveren het vinden van antwoorden en het verbeteren van onze wereld. We willen een verschil maken. We maken dat verschil door hoogwaardig onderwijs te verzorgen, samen met onze partners innovatief onderzoek uit te voeren en het realiseren van spin-offs en start-ups. We blijven een bijdrage leveren aan maatschappelijke agenda's en gaan door met het organiseren van maatschappelijke dialogen. We blijven sterk verbonden met onze alumni in binnen- en buitenland en zullen onze campus verder blijven ontwikkelen.