Global One Health

Het beheersen van het risico van uitbraken en het terugdringen van endemische infectieziekten is van groot belang voor de voedselzekerheid, volksgezondheid, klimaatverandering en biodiversiteit. Op grond van de onderlinge verwevenheid en het mondiale karakter van de gezondheidszorg voor mens, dier, plant en milieu, spreken we van A Global One Health. Veel gezondheidsrisico’s zijn te beheersen met effectieve interventies die bestaan uit een voldoende en gevarieerd voedselaanbod, hygiëne, geneesmiddelen, vaccins, vectorbestrijding en gewasbescherming.

Voor een duurzame en gezamenlijke aanpak is een geĆÆntegreerde analyse van infectieziekten nodig, met inbreng vanuit diverse kennisdomeinen. Wij doen onderzoek aan infectieziekten, vectoren, ecologie, epidemiologie, gezonde landbouw (dier- en plantgezondheid), gezonde voeding en darmflora, voedselzekerheid en -veiligheid en sociale gezondheidsvraagstukken. Vanuit een systeembenadering leveren we een essentiĆ«le bijdrage aan het verbeteren van de gezondheid van mens, dier en plant.

De vier thema's van Global One Health

Global One Health bij Wageningen University & Research richt zich op vier thema's:

  • Health and (emerging) infectious diseases
  • Health and environment
  • Health and society
  • Health and food

Nieuws en agenda