Nieuw Strategisch Plan WUR (2019-2022)

Wat voor organisatie willen we zijn in de nabije toekomst? Met welke ontwikkelingen moeten wij rekening houden, welke veranderingen zijn nodig en welke stappen moeten we nu gaan zetten? Kortom; dit jaar -2018- werken we aan een nieuw strategisch plan voor WUR voor de periode 2019-2022 waarmee we tegelijkertijd de koers uitzetten voor de toekomst.

De aanpak

Een nieuw strategisch plan betekent beslist niet dat alles anders moet; er zijn zeker uitdagingen, maar veel zaken gaan goed en er is vertrouwen dat we als organisatie ook kunnen inspelen op toekomstige veranderingen. Wel zijn er anno 2018 enkele strategische vragen die wij ons moeten stellen en waarvoor wij nu de koers willen uitzetten.

Basisdocument ‘Our common ground’

In het basisdocument ’Our common ground’ is beschreven over welke zaken wij (RvB en Concernraad) het in principe eens zijn met elkaar, en waarvan wij denken dat dit ook breed in de organisatie het geval is. Dit document vormt de basis voor het strategieproces en het vertrekpunt voor tien strategische kernvragen. Afgelopen voorjaar zijn tien focusgroepen  gestart met als opdracht om ideeën te verzamelen en advies te geven over  de  onderwerpen als input voor het nieuwe strategische plan. De RvB heeft de focusgroepen nadrukkelijk gevraagd om medewerkers en studenten te betrekken bij het proces. Afgelopen voorjaar  hebben de focusgroepen verschillende interactieve consultatiebijeenkomsten en online discussies georganiseerd met medewerkers  en studenten om input te verzamelen. Op 1 juni jl. zijn alle ideeën opgeleverd. Na de zomer wordt een concept van het strategisch plan gepresenteerd en besproken in de organisatie.

Begeleidingsgroep

De begeleidingsgroep o.l.v. RvB-lid Rens Buchwaldt zorgt voor bewaking en vormgeving van het hele strategieproces. De proceswerkgroep o.l.v. Karin Horsman zorgt voor ondersteuning van het proces.

Vragen en ideeën?

Vragen en ideeën kun je kwijt in de intranetgroep New Strategic Plan WUR (voor medewerkers) of stuur een mail naar newstrategicplan@wur.nl.