Nieuw Strategisch Plan WUR 2019 - 2022

Wat voor organisatie willen we zijn in de nabije toekomst? Met welke ontwikkelingen moeten wij rekening houden, welke veranderingen zijn nodig en welke stappen moeten we nu gaan zetten? Kortom; dit jaar -2018- werken we aan een nieuw strategisch plan voor WUR voor de periode 2019-2022 waarmee we tegelijkertijd de koers uitzetten voor de toekomst.

De aanpak

Een nieuw strategisch plan betekent beslist niet dat alles anders moet; er zijn zeker uitdagingen, maar veel zaken gaan goed en er is vertrouwen dat we als organisatie ook kunnen inspelen op toekomstige veranderingen. Wel zijn er anno 2018 enkele strategische vragen die wij ons moeten stellen en waarvoor wij nu de koers willen uitzetten.

Basisdocument ‘Our common ground’

In het basisdocument ’Our common ground’ is beschreven over welke zaken wij (RvB en Concernraad) het in principe eens zijn met elkaar, en waarvan wij denken dat dit ook breed in de organisatie het geval is. Dit document vormt de basis voor het strategieproces en het vertrekpunt voor tien strategische kernvragen waarvoor komende maanden antwoorden gevonden moeten worden.

Tien strategische kernvragen

Per kernvraag is een focusgroep gevormd die verantwoordelijk is voor het organisatie breed ophalen van ideeën en informatie, en het formuleren van richtinggevende antwoorden (zie download). Iedere focusgroep heeft een tweetal trekkers en een duo van ondersteuners. Op 1 juni as. leveren zij hun eindproduct op.

Meedoen?

De RvB heeft de focusgroepen nadrukkelijk gevraagd om medewerkers en studenten te betrekken bij het proces. Dit zal op verschillende manieren gebeuren. Vanzelfsprekend kun je ook zelf het initiatief nemen door de trekker of leden van een focusgroep te benaderen. Een overzicht van de trekkers en ondersteuners van de tien focusgroepen vind je onder 'Downloads' rechts op deze pagina. De begeleidingsgroep o.l.v. RvB-lid Rens Buchwaldt zorgt voor bewaking en vormgeving van het hele strategieproces. De proceswerkgroep o.l.v. Karin Horsman zorgt voor ondersteuning van het proces.

Vragen en ideeën?

Vragen en ideeën kun je kwijt in de intranetgroep New Strategic Plan WUR (voor medewerkers) of stuur een mail naar newstrategicplan@wur.nl. Ook op ‘Our common ground’ kun je natuurlijk nog reageren: er zijn in dat document vast ook punten waar niet iedereen het mee eens is. En als je vindt dat er nog essentiële vragen zijn die niet gesteld lijken te worden, dan horen we dat ook graag.