Strategisch plan 2011 - 2014

In de komende decennia groeit de wereldbevolking van zeven miljard mensen nu naar acht miljard in 2025 en negen miljard in 2050.

Tezamen met een verdere toename in welvaart zal dit de vraag naar voedsel doen verdubbelen en de samenstelling van het voedingspakket doen opschuiven naar meer dierlijke eiwitten. Kernvraag voor de toekomst is hoe hierin op een verantwoorde wijze kan worden voorzien.

Met de extra mensen en hun activiteiten neemt ook het beslag op de ruimte toe en komen milieu, natuur en klimaat verder onder druk te staan. Een enorme uitdaging, die vraagt om doorbraken in kennis en technologie. Wageningen UR speelt hierin als kennisinstelling een vooraanstaande rol en wil die verder uitbouwen. Dit in nauwe samenwerking met overheid en bedrijfsleven (de ‘gouden driehoek’) en collega-instituten en universiteiten in binnen- en buitenland.

Strategische keuzes

De snelle ontwikkelingen in onze omgeving dwingen ons tot het maken van scherpe keuzes in kansrijke kennisthema’s waar we extra in investeren. Voor de periode 2011 - 2014 zijn dit de volgende maatschappelijke thema’s:

Daarnaast investeren we extra in de volgende wetenschappelijke thema’s (emerging science):