Bioraffinage

Bioraffinage is de duurzame verwerking van biomassa in verschillende verhandelbare biobased producten voor levensmiddelen, diervoeding, chemicaliën, materialen en bio-energie.

Waardeketens van bioraffinage combineren teelt van biomassa met verschillende verwerkingsstappen zoals opslag, voorbehandeling, verstoring van biomassa, extractie, scheiding van biomassacomponenten en de conversie van tussenproducten naar verkoopbare producten en energie.

We richten ons bij voorkeur op het ontwikkelen van concepten in de raffinage die zoveel mogelijk de integriteit en architectuur van de moleculen intact houden, zodat de maximale functionaliteit en waarde worden gehandhaafd.

Verschillende onderzoeksgroepen binnen Wageningen University & Research hebben de kennis en technologieën die nodig zijn om bioraffinageconcepten te ontwikkelen.

De missie van het investeringsthema Bioraffinage is om de verschillende expertisegroepen te verbinden en de mensen te stimuleren om bioraffinageconcepten te ontwikkelen die niet alleen technologische ontwikkeling omvatten, maar ook de milieu- en sociale aspecten van biobased productie.

Het programma richt zich op drie soorten biomassa:

Het programma heeft drie technologische speerpunten:

  1. Het ontwikkelen van concepten voor een duurzame gehele productketen. Hieronder valt ook de ontwikkeling van verbeterde biomassagewassen en processen voor de conversie van plantaardige grondstoffen in hoogwaardige materialen en producten.
  2. Nadruk leggen op hoogwaardige moleculen, die in bulk nodig zijn. Dit bevat ook eiwitten (voor levensmiddelen, diervoeding en chemicaliën) en bouwstenen voor chemicaliën of hoogwaardige materialen. Voorbeelden van bouwstenen zijn terpenen, furanen, 1,3 butaandiol en carbonzuren.
  3. Het ontwikkelen van raffinage-technologieën die milde openbaarmaking, efficiënte isolatie en fractionering van biomassacomponenten mogelijk maken. Verder richt het programma zich op de ontwikkeling van decentrale (mobiele) bioraffinage-processen, gericht op het minimaliseren van kosten voor logistiek en het maximaliseren van hergebruik van nutriënten.