Duurzame verhoging voedselproductie

Om een 70% hogere voedselproductie in 2050 te realiseren worden in dit strategisch onderzoeksprogramma de mogelijkheden in kaart gebracht om huidige landbouwsystemen duurzaam te intensiveren en productiviteit en hulpbronnengebruik te verbeteren voor mens en milieu.

De landbouwproductie en de mogelijkheden voor verandering worden uiteindelijk beperkt en gekenmerkt door een brede reeks biofysische en socio-economische variabelen, zoals bodemtype, klimaat, plant- en diersoorten, niveaus van input en productie, de afzet, de infrastructuur en structuur van het landbouwbedrijf. Veel van deze variabelen zijn locatie specifiek. Het kwantificeren van de ruimte voor toename van productie en het efficiënter benutten van natuurlijke hulpbronnen voor elke locatie is essentieel om beslissingen van beleid, onderzoek, ontwikkeling en investering te funderen. We analyseren ook de verklarende factoren voor hiaten in opbrengst en inefficiënties. Dit alles dient als basis voor het locatie specifiek veranderen van landbouwsystemen om de grote wereldvoedseluitdaging te realiseren.

Met gebruik van geografische informatiesystemen worden de gegevens gecombineerd en gevisualiseerd in kaarten Het meest zichtbare product van dit programma is een digitale Atlas, een verzameling van digitale kaarten met de essentiële parameters van de huidige landbouwproductie-systemen en de mogelijkheden voor een duurzame intensivering van die systemen in de toekomst. Dit alles met locatie-specifieke relevantie.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan