Adaptief milieubeheer

Hoe informatie lokale gemeenschappen kan helpen hun eigen gemeenschappelijke bronnen te beheren

Meer en meer zijn lokale gemeenschappen verantwoordelijk voor de implementatie van duurzaam beheer van ecosystemen en landschappen. De gemeenschappen hebben de uitdaging individuele en collectieve belangen met elkaar te verzoenen, in vaak onzekere en dubbelzinnige situaties.

Om een lerende gemeenschap voor het beheer van ecosysteem en landschap te ontwikkelen zijn samenwerkingsprocessen, geïnstitutionaliseerde relaties zoals beheersnetwerken en vertrouwen essentieel.

Informatie speelt een sleutelrol in het bevorderen van leerprocessen en aanpassingsvermogen. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over de voordelen van ecosysteemdiensten voor diverse groepen en over de benodigde fysieke omstandigheden om die voordelen te ook te genereren.

Deze informatie kan afkomstig zijn van een onderzoeker. De informatie kan ook uit beheersnetwerken zelf komen, bijvoorbeeld over progressie in lokaal milieubeleid.