Conflicterende informatie

Conflicterende processen van informatiegebruik en -verstrekking.

Omdat veel productieketens meerdere culturen passeren, is het organiseren van legitiem gebruik van informatie (informatie opschalen) een uitdaging voor het huidig bestuur.

Overheden en markten organiseren het verstrekken van informatie voor het duurzaam beheer van bronnen. Omdat er zoveel verschillende actoren bij zijn betrokken, met verschillende belangen, is er ook sprake van tegenstrijdige informatie.

Ook bij informatieprocessen kunnen conflicterende belangen optreden, zoals recht op privacy, vrijheid van meningsuiting en culturele waarden en normen.

  • Van der Zee/Van der Meulen/Fischer PhD-project. Food labels on internet, information on new food production technologies, placed there by national governments cause conflicts in the international arena of food-consumer chains. How are labels interpreted, used, contested, by international public. How can information provisioning regulated to be effective?