Systeembiologie voor voedsel, diervoeder en gezondheid

Systeembiologie heeft een enorm potentieel om ons begrip van complexe biologische systemen uit te breiden, en stuurt daarom biobased processen richting nieuwe, verbeterde en kosteneffectieve agrarische, medische en industriële toepassingen.

Door middel van onderzoek, onderwijs en valorisatie van activiteiten vanuit een systeemperspectief consolideert het Wageningen Centre of Systems Biology (WCSB) de positie van Wageningen University & Research als centrum voor excellent onderzoek en onderwijs. Het centrum doet dit door een grote hoeveelheid aan onderwijsactiviteiten aan te bieden, zowel op BSc, als MSc en post-graduate niveau, door gezamenlijk hoogwaardig onderzoek logistiek en financieel te ondersteunen en door het stimuleren van publiek-private samenwerkingsverbanden.

Het 'Virtual Modelling Lab' financiert 14 biologie-gedreven modelleringsprojecten, die gepaard gaan met een nog groter aantal experimentele projecten: