TripleP@Sea - Kust en Zee

TripleP@Sea: Slim gebruik van mariene ecosysteemdiensten die duurzame winst opleveren voor de planeet van de mensheid (People, Profit, Planet).

TripleP@Sea is gericht op het ontwikkelen van ecosysteemdiensten en het benaderen van mariene gemeenschappen in drie mariene gebieden die alledrie sterk van elkaar verschillen in klimatologische omstandigheden en sociale context.

In de komende decennia wordt verwacht dat de groeiende wereldbevolking en hun consumptie, de druk zullen vergroten op mariene ecosystemen als bron van voedsel, energie, vervoer, ruimtegebruik, recreatie, functionele chemicaliën, enz. Mariene ecosystemen kunnen deze en andere functies voor het welzijn van de samenleving ondersteunen. Dit kan alleen op een duurzame manier als combinaties van ecosysteemdiensten slim gekozen zijn, zodat ze elkaar versterken in plaats van belemmeren. We pakken complexe vraagstukken aan en vertalen deze naar andere (internationale) situaties en locaties.

Met deze IPOP TripleP@Sea, investeert Wageningen University & Research in het stimuleren van wetenschappelijke output en versterkt ze de samenwerking binnen en buiten Wageningen University & Research. Ook wordt innovatie bevorderd, om oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast worden mogelijkheden en het verbeteren onderwijs van professionals en wetenschappers op het brede terrein van mariene wetenschappen. Om de effecten en output van deze thema’s te versterken, zullen ook PhD projecten worden opgenomen.

TripleP@Sea werkt aan 3 show cases: