Arctic - Duurzame ontwikkeling Noordpool

De ontwikkeling van nieuwe activiteiten in het Noordpoolgebied wordt gezien als een belangrijke en veelbelovende economische kans.

Grootschalige veranderingen in de hoeveelheid zee-ijs zal leiden tot nieuwe gebieden voor menselijk gebruik (visserij, transport, olie-en gasproductie, grote infrastructurele ontwikkelingen en steden).

Omdat ook de prijzen van natuurlijke bronnen en grondstoffen snel stijgen, is het een uitdaging voor de mens om de overvloedige bronnen in het Noordpoolgebied op een duurzame manier te exploiteren.

Wageningen University & Research werkt samen met publieke en private partijen om tools te ontwikkelen voor een geïntegreerde impactanalyse voor milieu, veiligheid en de sociale impact van nieuwe economische activiteiten. Het gebied rond de haven in Moermansk in Rusland is gekozen als demonstratieproject om te bepalen wat de beste manier is om de risico's van grootschalige nadelige milieu-, veiligheids- en sociale effecten te bepalen en te verminderen.

arctic-schema-800x605.gif