Biodiversiteit van het Caraïbisch deel van Nederland

In dit TripleP@Sea-thema willen we gezamenlijk een conceptueel kader ontwikkelen voor duurzame exploitatie en een geschikte beheerstructuur voor tropische (kleine-eiland) ecosysteemdiensten.

Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caraïbisch Nederland) horen direct bij Nederland, ze behouden hun speciale eilandstatus en zijn bijzondere gemeenten van Nederland.

St. Eustatius streeft naar economische ontwikkeling, in combinatie met het behoud en de ontwikkeling van haar ecosystemen. Het concept van ecosysteemdiensten biedt kansen om economische activiteiten duurzaam te koppelen aan de rijke biodiversiteit van het eiland.

De nadruk zal liggen op een combinatie van ecosysteemfuncties, waaronder:

 • gespreide duurzame recreatie (strand recreatie, groen toerisme);
 • duurzame maricultuur (voor levensmiddelen en voeding) terwijl de voedselkringloop wordt gesloten;
 • ter plekke zuiveren van afval van cruiseschepen en plaatselijk afval (riolering, olie overslag);
 • een netto milieu- en economische-batenanalyse voor de gevolgen van olierampen;
 • vegetatiebeheer en duurzame landbouw / tuinbouw om nadelige effecten van bodemerosie en de emissie van macronutriënten (NPK) naar de koraalriffen te verlagen.

Dit TripleP@Sea-thema zal de ontwikkeling ondersteunen van een multifunctioneel kennis- en opleidingscentrum op St. Eustatius voor de verspreiding van de resultaten en capaciteitsopbouw in de regio.

Het onderzoek onderscheidt vier belangrijke aanknopingspunten:

 1. biodiversiteit (functies en bedreigingen);
 2. ecosysteemdiensten (toerisme, mariene productie van levensmiddelen, regelgeving);
 3. bestuur (ruimtelijke en sociaal-economische conflicten, stimuleringsmaatregelen, publiek-private coalities); en
 4. onderwijs.

Het project zal leiden tot een overzicht van

 • beheer- en behoudsprioriteiten voor duurzame gebruik van ecosystemen;
 • kaarten van ecologische feedback loops en documentatie van de belangrijkste gevolgen voor ecosystemen;
 • indicatoren voor de draagkracht van ecosystemen;
 • kaarten van de conflicten in sociaal-economische en ruimtelijk gebruik;
 • scenario's voor duurzame multifunctionele maricultuur en landbouw ontwikkeling; en
 • een evaluatie- en betalingsmodel voor ecosysteemdiensten op basis van bestuursstructuur.
 • Daarnaast zal het project leiden tot regionale zichtbaarheid en de exploitatie van een kennis- en opleidingscentrum die fungeert als ontmoetingsplaats voor duurzame ontwikkeling in het Caraïbisch gebied.

Binnen dit thema zal een aantal onderwerpen samenkomen: schone havens, erosiepreventie, bouwen met natuur, groen toerisme, visserijverbetering, selectieve visserij en onderzeese productie. En dit alles is nauw verbonden met de ontwikkeling van een multifunctioneel informatiecentrum op St. Eustatius.

bes-schema-800x600.gif