MUPs - Multifunctioneel gebruik van platforms

Monofunctionele mariene platforms zoals windparken in de Noordzee, worden omgevormd tot multifunctionele mariene platforms inclusief mariene eiwitproductie voor voeding, diervoer en brandstof (restproducten).

Deze functies gaan samen met visserij en biodiversiteit, functies die al onder druk staan.

Het geproduceerde eiwit wordt verwerkt en getest op kwaliteit voor gebruik als levensmiddelen en diervoer, terwijl de geschiktheid van het resterende afval zal worden getest voor gebruik als brandstof.

Offshore productie van natuurlijke hulpbronnen wordt vaak aangehaald als een duurzaam alternatief voor de afhankelijkheid van schaarse, geïmporteerde (vaak niet-hernieuwbare) bronnen. De offshore productie van zeewier, algen, vis en energie zal daarom naar verwachting toenemen. Desondanks is er nog steeds geen brede acceptatie van deze technologieën door partijen in de private sector.

Onderzoek is nodig naar productietechnieken en toepassing van diervoer-, voedsel- en energieproducten, maar daarvoor moet geïnvesteerd worden. Partijen in de private sector zijn onzeker over toekomstige waarde-ketens van offshore produceren en beschikken niet over een haalbare business-model. Daarnaast is het, gezien het groot aantal betrokken partijen en de afwezigheid van vastgestelde procedures, onduidelijk hoe de offshore productie- en waarde-ketens georganiseerd moeten worden.

Dit onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van de offshore productie van natuurlijke bronnen, met de nadruk op eiwitproductie. Haalbaarheid van mariene eiwitproductie uit zeewier, microalgen, schelpdieren en vissen als potentiële duurzame bronnen van voer, voeding en brandstof, zullen op basis van triple-P-criteria worden bestudeerd.

We voorzien dat gedurende het vierjarige traject, verschillende pilot- en ketenprojecten voor de meest veelbelovende producties ontwikkeld gaan worden, in samenwerking met bedrijven. Deze worden gebaseerd op gedegen wetenschappelijke kennis en multifunctionele scenario's.

mups-schema-800x600.gif