Strategisch Plan 2015-2018

Strategisch plan 2015 - 2018

De wereld om ons heen verandert snel. Allerlei mondiale ontwikkelingen en uitdagingen zijn belangrijk voor de strategie en daarmee de koers van Wageningen University & Research. Grote vraagstukken zoals de groei van de wereldbevolking en de behoefte aan gezond en veilig voedsel, de belasting van de aarde, het behoud van natuur en biodiversiteit en het verminderen van armoede.

Maar ook externe ontwikkelingen beïnvloeden onze koers zoals de financiering van het onderzoek en het feit dat de sturing van ons onderwijs wordt beïnvloed door technologie en groeiende studentenaantallen. Daarbij komt dat wereldwijd de economische en internationale verhoudingen voortdurend veranderen. Wageningen University & Research heeft de ambitie om daadwerkelijk impact te creëren voor de samenleving door intensief samen te werken met verschillende partijen en partners uit wetenschap, overheid, maatschappij en bedrijfsleven.

Het Strategisch Plan 2015-2018 beschrijft de koers van Wageningen University & Research voor de komende vier jaar maar laat ook de unieke kracht van de organisatie zien: een unieke combinatie van fundamentele en toegepaste wetenschap, onderwijs en onderzoek. Met de keus voor de 5 onderzoeksthema’s zet Wageningen University & Research in op meer synergie tussen het fundamenteel en toegepast onderzoek en onderwijs aan Wageningen University & Research, en binnen wetenschapsdisciplines. Op onderzoeksgebied wordt de samenwerking met partners in wetenschap, overheid, maatschappij en bedrijfsleven in binnen- en buitenland wordt geïntensiveerd. De ambities uit het Strategisch Plan worden stap voor stap gerealiseerd door jaarlijks speerpunten te benoemen.

Klik op het plaatje om de interactieve pdf Strategische Plan 2015 - 2018 te openen. Deze pdf is een visuele samenvatting van het Strategisch plan.
Klik op het plaatje om de interactieve pdf Strategische Plan 2015 - 2018 te openen. Deze pdf is een visuele samenvatting van het Strategisch plan.

Blader door het Strategisch Plan op ISSUU

(Klik op het plaatje)

Strategisch plan Wageningen University & Research 2015 - 2018
Strategisch plan Wageningen University & Research 2015 - 2018