Metropolitan solutions

Metropolitan Solutions

In 2050 zal 70% van de mensheid in steden wonen. Daardoor worden vraagstukken rond duurzaamheid en kwaliteit van leven voor die steden steeds dringender. Het gaat dan om voedselzekerheid, mobiliteit en logistiek, beschikbaarheid van water, omgaan met grondstoffen en afval, gezondheid en welbevinden. De metropolitane stad is tegelijk een broedplaats voor creatieve oplossingen, een voorloper in sociale en technologische vernieuwingen op het gebied van duurzaamheid, een belangrijke speler op het wereldtoneel en een specifiek sociaal en ecologisch systeem. Daardoor biedt hij ook een living lab om oplossingen voor deze vraagstukken te ontwerpen, te testen en uit te dragen.

We streven naar metropolitane oplossingen om smart cities te realiseren: steden en metropolitane gebieden die - in nauwe relatie met omliggende rurale gebieden - leefbaar, gezond, weerbaar en circulair zijn. We weten bijvoorbeeld nu al dat groen in de stad een sleutelrol speelt door te zorgen voor een goed vestigingsklimaat en voor veiligheid (o.a. wateropslag), leefbaarheid en gezondheid. Wij nemen deel aan het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) en de Delta Alliance, twee samenwerkingsinitiatieven op dit terrein. We breiden deze graag uit met nieuwe internationale initiatieven en netwerken.