Synthetic Biology

De kennis van genetisch materiaal als bouwsteen voor leven is gigantisch toegenomen. Deze kennis kunnen we gebruiken voor het ontwerpen van nieuwe biologische systemen. Dat biedt een wereld aan mogelijkheden om de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren. De toepassing van synthetische biologie staat nog in de kinderschoenen. Op dit moment wordt alleen gewerkt met biomoleculen en eencellige organismen, zoals bacteriën en gisten.

Op de langere termijn draagt ons onderzoek bij aan tot de verbeelding sprekende ontwikkelingen als productieplatforms voor energie, nieuwe op biologie geïnspireerde materialen, verfijnde diagnostiek met behulp van biosensoren en de productie van medicijnen. Er worden ook vragen opgeroepen over wat ‘leven’ is en hoe wetenschap en maatschappij gezamenlijk zorg kunnen dragen voor verantwoorde innovatie. Daarbij spelen bijvoorbeeld maatschappelijke acceptatie, beheersing van risico’s en bescherming van intellectueel eigendom een rol. De extra investering in synthetische biologie biedt kansen voor een succesvolle internationale competitie, waarbij de bèta- en maatschappijwetenschappers nauw samenwerken.

Contact: