Wageningen Dialogues

Onze organisatie beweegt zich op het snijvlak van de grote maatschappelijke thema’s van deze tijd waarover de meningen sterk uiteenlopen. Om onze rol als kennisorganisatie goed te kunnen invullen laten we ons voeden door deze visies om de achtergronden te kunnen begrijpen. Daarom is de dialoog met onze stakeholders en de maatschappij belangrijk. Wageningen Dialogues is de noemer waaronder we die dialoog voeren.

  • Elke mening, hoe controversieel ook, kent redelijke aspecten die kunnen bijdragen aan een nieuwe oplossing

    Elke mening, hoe controversieel ook, kent redelijke aspecten die kunnen bijdragen aan een nieuwe oplossing