Afscheidsbijeenkomst ‘Samenwerken in de Gouden Driehoek’

Ter gelegenheid van het afscheid van Aalt Dijkhuizen als voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR is er op 13 februari 2014 een bijeenkomst met als thema ‘Samenwerken in de Gouden Driehoek’. Aalt Dijkhuizen is een groot pleitbezorger van samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen en heeft altijd actief in deze 'Gouden Driehoek' geopereerd.

Nederland is de tweede exporteur van voedsel en bloemen in de wereld. Het geheim achter dit succes wordt wel toegeschreven aan de ‘Gouden Driehoek’: de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderzoek / onderwijs.

Topsectorenbeleid

Samenwerken in de gouden driehoek is sinds enkele jaren de kern van het 'Topsectorenbeleid', waarmee de Nederlandse overheid innovaties stimuleert in sectoren die cruciaal zijn voor de economie en werkgelegenheid. Twee van de negen topsectoren bevinden zich in het hart van het Wageningse kennisdomein. Dit zijn Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. In deze sectoren is Wageningen UR de toonaangevende kennispartner in publiek-private samenwerkingsprogramma’s.

Sprekers bij afscheid Aalt Dijkhuizen

Vanuit de overheid zal Minister Henk Kamp van Economische Zaken het belang en de samenwerking in de gouden driehoek uiteenzetten. De rol en bijdrage van het bedrijfsleven wordt toegelicht door Cees ’t Hart, voorzitter van de Raad van Bestuur van FrieslandCampina en boegbeeld van de topsector Agri&Food. Vanuit Wageningen UR gaat Rector Magnificus Martin Kropff in op de bijdrage van de wetenschap aan innovaties. Uiteraard zal ook Aalt Dijkhuizen zijn visie geven op de gouden driehoek en het belang ervan voor de ontwikkelingen in de toekomst. Job Cohen, voorzitter van de Raad van Toezicht van Wageningen UR, leidt de bijeenkomst in en uit.

Aansluitend is er tijdens de receptie gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Aalt Dijkhuizen.

Programma

15.30 Ontvangst met koffie
16.00 Samenwerken in de gouden driehoek
Opening door: Job Cohen - Voorzitter Raad van Toezicht Wageningen UR
Henk Kamp – Minister van Economische Zaken
Cees ’t Hart – CEO FrieslandCampina
Martin Kropff – Rector Magnificus Wageningen University
Aalt Dijkhuizen – Voorzitter Raad van Bestuur Wageningen UR
Afsluiting door: Job Cohen
17.15 Receptie

Aanmelden voor de afscheidsbijeenkomst van Aalt Dijkhuizen is helaas niet meer mogelijk