Strategie en richtlijnen

Het Social Media beleid is van toepassing op alle sociale media die door Wageningen University & Research worden beheerd. Het betreft de accounts van Wageningen University & Research en haar onderdelen. Daarnaast biedt het een kader voor medewerkers met persoonlijke accounts, waarin ze communiceren over werkzaamheden van Wageningen University & Research.

Social Media Strategie Wageningen University & Research

Wageningen University & Research heeft een Social Media strategie ontwikkeld om het gebruik van sociale media te integreren binnen de marketing- en communicatieactiviteiten van Wageningen University & Research. Daarmee zetten we de stap naar social business. Daarbij ligt de focus niet alleen op het inzetten van sociale media als kanaal, maar ook op het gebruik van Social Media en de koppeling aan onze organisatiedoelstellingen.

Richtlijnen Social Media gebruik medewerkers

Social Media accounts van medewerkers zijn persoonlijke accounts waarbij in het profiel is aangegeven dat iemand medewerker is van Wageningen University & Research, of als er in de boodschappen wordt gesproken vanuit de rol als medewerker. Deze richtlijnen zijn geschreven om te zorgen dat het Social Media gebruik door medewerkers een optimaal effect heeft zonder onbedoelde gevolgen. Wanneer je de do’s en dont’s gebruikt beperk je de risico’s en kun je in je werk heel veel plezier en profijt hebben van Social Media.

Richtlijnen Social Media gebruik officiële accounts Wageningen University & Research

Deze richtlijnen zijn van toepassing op officiële accounts van Wageningen University & Research of haar onderdelen die voor externe communicatie worden gebruikt. Deze officiële Social Media accounts zijn door gebruik van merknamen en uniforme beeldmerken herkenbaar als accounts van Wageningen University & Research of haar onderdelen.

Deze richtlijnen zijn dus niet van toepassing op het Social Media gebruik door medewerkers op eigen accounts. Hiervoor zijn aparte do’s en don'ts ontwikkeld.

Beleid naamgeving officiële accounts Wageningen University & Research

Wageningen University & Research hanteert voor alle communicatie uitingen een merkenbeleid, hierin wordt beschreven hoe het endorsement met Wageningen University & Research moet worden toegepast. Daarom is er ook voor Social Media accounts sprake van beleid t.a.v. naamgeving. Deze passen binnen de randvoorwaarden van de verschillende Social Media (met name wat betreft het aantal beschikbare lettertekens) en maken onderdeel uit van het merkenbeleid.

Dit beleid geldt niet voor de accounts van medewerkers. Wil je in je persoonlijke account aangegeven dat je werkzaam bent bij Wageningen University & Research of een van haar onderdelen? Vermeld dan in je profielomschrijving het organisatieonderdeel volgens de richtlijnen merkgebruik. Kijk voor meer informatie over richtlijnen merkgebruik in het merkenbeleid.

Beleid visuele stijl officiële accounts Wageningen University & Research

Om de herkenbaarheid van officiële accounts van Wageningen University & Research te vergroten wordt een zelfde visuele stijl gehanteerd voor alle avatars. Voor ieder social medium wordt een eigen stijl ontwikkeld, aansluitend bij de huisstijl van Wageningen University & Research. Dit geldt uiteraard niet voor de accounts van medewerkers. Zodra het beleid voor de visuele stijl gereed is zal deze hier te downloaden zijn.