GA (Amanda) Krijgsman MSc

GA (Amanda) Krijgsman MSc

DLO Onderzoeker

Amanda heeft een achtergrond in stedenbouwkunde en internationaal land- en watermanagement. Ze zet zich graag in om deze twee kennisvelden met elkaar te verbinden, toe te passen en uit te breiden, voor een betere toekomst voor mens en natuur. In haar werk legt ze verbindingen tussen fysieke, technische, sociale (-economische) en politieke factoren rondom complexe omgevingsvraagstukken gericht op duurzame ontwikkeling. Daarnaast houdt ze zich bezig met de bijdrage van ecosysteemdiensten in klimaatadaptatie en de psychologische relatie tussen de mens en zijn omgeving.