dr. A (Amber) Heijboer

dr. A (Amber) Heijboer

PE&RC PhD Programme Coordinator

Linking microbial diversity to the functioning of soil food webs

Binnen het NWO programma 'Biodiversiteit werkt' onderzoek ik de relatie tussen microbiele diversiteit en het functioneren van bodemvoedselwebben.

Bodems bevatten een enorme diversiteit aan organismen, waaronder microörganismen (bacteriën, schimmels), aaltjes, insecten, mijten en wormen. Microörganismen vormen meer dan 90% van de biomassa en spelen een sleutelrol in bodemfuncties, zoals de kringlopen van energie, koolstof en nutriënten. In dit project gebruiken we nieuwe experimentele moleculaire technieken om de microbiële afbraak van diverse organische stoffen te volgen en de opgenomen koolstof, energie en nutriënten te traceren door de rest van de bodemfauna. Hiermee verzamelen we experimentele gegevens die gebruikt zullen worden om bodemvoedselwebmodellen drastisch te verbeteren, waarmee de effecten van landgebruik op bodemfuncties beter begrepen en voorspeld kunnen worden.