ir. A (Andrea) Terbijhe

ir. A (Andrea) Terbijhe

Onderzoeker Smart Grid ACRRES en Beheerder windpark

Inpassing van duurzame energie is de grootste uitdaging van onze generatie. Smart Energy met nieuwe innovaties en concepten zijn nodig om met de onvoorspelbaarheid van wind- en zonne-energie. De oplossingen kunnen we vinden in de opslag van energie in batterijen of de omzetting van elektriciteit in ander vormen (power to X). Aanpassing in het elektriciteitsnetwerk en energiegebruik slimmer maken door vraag en aanbod te combineren spelen hierbij een hoofdrol. Technisch en economisch moet de business case duurzaam zijn. Nieuwe concepten kunnen miljoenen euro's besparen alleen al voor de provincie Flevoland.

Als beheerder van de windparken van Wageningen University & Research, ervaar ik dagelijk wat de uidagingen zijn om duurzame energie in te passen. Dit is waarom ik onderzoek en testen naar toekomstige Smart Energy oplossingen van een paar honderd from kWh tot GWh. Ik hou ervan om toegepast onderzoek gezamenlijk met bedrijven op te pakken en te testen op onze site in Lelystad.

Specialities: wind energy, sustainable energy, storage of energy, demand management control, feasibility studies, micro-grid test, solar energy, biogas, clean tech, project management.