Terug naar profiel

Projecten - ir. A (Andrea) Terbijhe

Opschalen windenergie in Duurzame Energie Regio West

CSGRIP, accu test in microgrid met wind, zon, wkk, accu en gebruikers

Opslag windenergie in kou of warmte van de voedingsindustrie

Network, haalbaarheidsstudie naar combinatie zon, wind en accu

Testlocatie windenergie Lelystad

Smart Grid in Balans