dr.ir. JA (Anja) Dieleman

dr.ir. JA (Anja) Dieleman

Teamleider Fysiologie / senior onderzoeker plantenfysiologie

Anja Dieleman is (senior) onderzoeker en leider van het onderzoeksteam Fysiologie van de business unit Glastuinbouw van Wageningen University en Research. Zij heeft als specialisatie fysiologie van kasgewassen, en heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe systemen in de glastuinbouw. Deze systemen waren aanpassingen op het gebied van kasklimaat (licht, CO2, temperatuur) en in de manier waarop geteeld wordt (plantdichtheden, snoeistrategie, planttijdstip) en daarin deed zij onderzoek naar groei, productie en onderliggende plantprocessen zoals fotosynthese en verdamping. In de afgelopen jaren heeft zij vooral gewerkt aan de ontwikkeling van energie-efficiente productiesystemen op basis van LED belichting, plant monitoring systemen en de effecten van spectrale samenstelling van het licht op groei en morfologie. Vanaf 2020 werkt zij aan autonome teeltsystemen in kassen, samen met een groot aantal bedrijven. Al het onderzoek dat zij uitvoert is in nauwe samenwerking met telers, (internationale) toeleveringsbedrijven voor de tuinbouw en de overheid.

Toepassing van LED belichting in kunst, gezondheid en in de tuinbouw.

Toepassing van LED belichting in duurzame teeltsystemen.

Een nieuwe proef starten is net als de lente: het veelbelovende begin van iets moois!

https://www.c2w.nl/artikelen/mensen/als-het-klimaat-in-je-kas-niet-uniform-is-is-je-product-niet-uniform