dr.ir. MAE (Annemarie) Wagemakers

dr.ir. MAE (Annemarie) Wagemakers

Universitair Hoofddocent

Dr Ir Annemarie Wagemakers, Universitair Hoofddocent heeft ervaring in onderzoek naar complexe projecten op he terrein van gezondheidsbevordering. Haar onderzoek richt zich op de gecombineerde invloed van leefstijl en de sociale en fysieke omgeving van gezondheid en welzijn in 'real-life settings'. In het onderzoek wordt meestal gebruik gemaakt van een mixed methods design en zijn meerdere disciplines betrokken. Participatie van stakeholders staat centraal in het onderzoek, inclusief sociaal kwetsbare groepen. Annemarie is projectleider en copromotor in de door ZonMw gefinancierde projecten 'Verbinden Zorg, Sport en Bewegen' (in samenwerking met Academische Werkplaats AMPHI) en 'Zorg-sport initiatieven in de buurt' (in samenwerking met IQHealthCare). Annemarie is co-promotor in de projecten 'Why pregnant women eat what tehey eat (in samenwerking met Division of Human Nutrition, WUR), 'Voorstad in Beweging' (in samenwerking met GGD IJsselland), 'Citizen Science for Public Health (in samenwerking met het RIVM) en 'Community Development Indigenous Population Australia (National Drug and Alcohol Research Centre in  Australia. Zij heeft verschillende  onderzoeksprojecten begeleid, bijvoorbeeld 'Communities in Beweging' (in samenwerking met NISB), Een nieuwe rol voor de verloskundige (in samenwerking met De Bakermat en KNOV), Samenwerking binnen de BeweegKuur, Gezond Ouder Worden  (AGORA) en Community-Based STI/HIV Preventie in Amsterdam (GG&GD Amsterdam). Naast haar werk bij de universiteit is zij yoga docente (www.yogawageningen.nl).