Terug naar profiel

Projecten - dr. JA (Coby) van Dooremalen


Ik bestudeer de effecten van omgevingsfactoren zoals ziekten, voedselaanbod, gewasbeschermingsmiddelen op honingbijenvolken. Ik houd me met name bezig met vragen als 'Hoe succesvol zijn honingbijen in het omgaan met een veranderende omgeving?' en 'Welke adaptatieprocessen en mechanismes spelen hierbij een rol en hoe flexibel zijn zijn die mechanismes?'. Een cruciale factor voor honingbijen is de mate waarin het volk voldoende en lang genoeg levende winterbijen aan kan maken die de winter overleven en in het voorjaar de eerste zomerbijen aan kunnen maken.