Terug naar profiel

Projecten - dr.ir. C (Corne) Kempenaar

Geïntegreerde gewasbescherming en onkruidbestrijding, MLHD-methode, Precisielandbouw (PPL, Sat. database, IJkakker), Smart Farming, Duurzaam Onkruidbeheer Verhardingen (DOB), KRW - Duurzaam terreinbeheer (DTB), Potato GAP China